DUNG HÀ NAIL

==================

Điện thoại: 0906233586

Email: dungha559@gmail.com

Website: www.dunghanail.letnails.com

Địa chỉ: 32/81/81 Phạm Hữu Điều, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng

Facebook